La cursa solidària

La 4xM és una cursa amb finalitat solidària on els diners que es recullen serveixen per finançar els programes d’OSONAMENT. 

 

La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic és una entitat sense ànim de lucre amb 38 anys de trajectòria que integra tots els recursos comunitaris de la comarca adreçats a l’atenció de les necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb problemes de salut mental i drogodependències i els serveis de logopèdia i psicologia.

Durant el 2015 s’han atès 584 persones des dels diferents recursos de l’àrea de salut mental i addiccions i 617 persones des de l’àrea de logopèdia i psicologia.

La missió d’Osonament és promoure el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia, a l’entorn de la comarca d’Osona. VISIÓ Ser l’entitat referent en salut mental, addiccions i logopèdia, en l’àmbit comunitari a la comarca d’Osona.

VXDxFmOR